Samensturing bij WPDA

Werkplein Drentsche Aa (WPDA) is een uitvoeringsorganisatie voor inwoners van de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze, die een beroep doen op de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, bijzondere bijstand en/of het minimabeleid. Het is een informele, zogeheten samensturende organisatie zonder managers en met korte lijnen tussen directie en medewerkers. Dat liep lange tijd behoorlijk goed.

Door de Corona-crisis, het vele thuiswerken, en een aantal grootschalige veranderingen in de organisatie, kwam er behoefte aan een meer structurele aanpak voor team- en organisatieontwikkeling. Dat werd O3, wat staat voor Ontmoeten, Onderzoeken en Ontwikkelen.

Gedragspsycholoog Madelon van Hemel en ik ontwikkelden een curriculum van zeven modules voor alle teams, inclusief de directie.

Dwars door de Corona pandemie heen, met de noodzakelijke pauze vanwege de lockdown in december, volgden alle teams vanaf september 2021 een intensief ontwikkeltraject van zeven modules. Met als onderdelen de Kracht van je Team, de missie en visie van de organisatie, de rollen en regels en doelen in het team, tot aan een eerste teamontwikkelplan voor het najaar van 2022.

Het draaiboek van elke teamsessie werd ontworpen met de teamcoaches van WPDA. We maakten de reis samen en we leerden samen, als gelijkwaardige partners.

De effecten van deze teamontwikkeling zijn merkbaar en objectief meetbaar. Teams en medewerkers werken onderling beter samen en zoeken elkaar steeds meer op. Er is meer duidelijkheid en betrokkenheid bij de missie en visie van WPDA. Het in de praktijk en van elkaar leren is hier nu meer regel dan uitzondering. WPDA kan ook snel inspelen op behoeften of veranderingen in de markt. En misschien nog wel het belangrijkste: de goede sfeer is weer terug, de tent swingt weer.

We gaan in het najaar van 2022 de volgende fase in, waarin de teams samen met de interne teamcoaches steeds meer zelf aan het roer staan. De komende tijd zal de nadruk meer komen te liggen op de verbinding tussen de teams onderling. Zodat de organisatie een lerend ecosysteem kan worden, dat bijna als vanzelf lekker loopt.

In deze fase laten wij als begeleiders steeds meer los. We ondersteunen de programmamanagers en teamcoaches op de achtergrond en soms begeleid ik nog een team, maar alleen als een coach extra ondersteuning nodig heeft.