Verandering in organisatie. Organisaties veranderen steeds vaker en sneller. De wereld om ons heen wordt immers steeds complexer en het is belangrijk dat je hierop kunt blijven inspelen. Je zou denken: als organisaties vaker veranderen, dan worden ze er vast wel beter in. Helaas, zo werkt het niet. Sterker nog, een organisatie kan helemaal vastlopen, als er teveel tegelijkertijd verandert in een organisatie. Medewerkers raken dan als het ware ‘murw gebeukt’. Het is dus belangrijk dat je veranderingen zorgvuldig begeleidt. Zowel in de bovenstroom, als in de onderstroom

Kwaliteit van het plan

Als begeleider van verandering help ik managers van publieke organisaties met veranderingen in hun organisatie of team. Wat mij hierbij opvalt, is de enorme kwaliteit op het gebied van verandering van de bovenstroom. Er ligt meestal een programmaplan, een Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) of een projectplan, waarin visie, doelen, resultaten, activiteiten en de daarvoor benodigde tijd, kosten en middelen staan beschreven. Daar zit de uitdaging niet. Dit kunnen we als de beste. 

Onvoldoende steun van het proces

Het probleem zit ‘m in dat wat niet maakbaar is, dat wat onvoorspelbaar en onverwacht lijkt te zijn: het menselijk gedrag. Onrust, weerstand, gedoe en geruzie, het komt maar te pas en te onpas om de hoek kijken, en het vertraagt een project of een programma alleen maar. Waarom gaan mensen niet gewoon méé in de verandering?! 

Ik zal je een klein geheimpje vertellen: mensen zijn geen machines. Als jij wilt stoppen met roken of 5 kilo wilt afvallen, is dan een projectplan voldoende? Nee. Jij hebt steun nodig om bepaald oud gedrag af te leren en bepaald nieuw gedrag aan te leren. Dat is hartstikke moeilijk, zelfs als je de verandering heel graag wilt. Iedereen snapt dit. Gek genoeg zijn we deze logica plotskaps vergeten op het moment dat we een kantoorpand binnenlopen. Dan zijn mensen weer machines geworden, die door de aankondiging van een veranderprogramma bij toverslag ineens ‘mee moeten gaan in de verandering’. 

Dus daar houden we vanaf nu gewoon mee op. 

Wat kun je wel doen om de verandering in de organisatie goed te ondersteunen? Het gaat erom dat je mensen de ruimte en de tijd geeft om met elkaar te bespreken en met elkaar te ervaren wat de verandering nu eigenlijk inhoudt en wat er losgelaten moet worden. Het vergt een grote mate van pscyhologische veiligheid om dit proces optimaal te laten verlopen. Professionele begeleiding is noodzakelijk. 

Wil je meer weten over de fasen van verandering van gedrag in de onderstroom? Bekijk dan eens dit filmpje over systemisch transitiemanagement.  Ik gebruik deze werkwijze bijna dagelijks in mijn werk als begeleider van verandering. 

Hulp nodig? 

Als begeleider van verandering heb ik ervaring met het verwerken van de onderstroom in de bovenstroom. Ik ‘lees’ als het ware de onderstroom, en breng het boven tafel. Op een heel praktische en effectieve manier ga ik vervolgens met leidinggevende en medewerkers aan de slag om de organisatie succesvol te ontwikkelen. Nieuwsgierig? Wil je een keer sparren over dit onderwerp? Klik hier voor een gesprek. 

Ook interessant: roddelen op het werk, verandering organisatie, organisatie verandering, organisatie en verandering