Als gespreksleider en dagvoorzitter zie ik het als mijn belangrijkste taak om een prettige sfeer te creëren, zowel op het podium als in de zaal. 

Ik heb een uitnodigende stijl en ben gespecialiseerd in 'spannende' bijeenkomsten. Onderwerpen als de komst van een AZC, windmolens, conflicten tussen overheid en burgers, dáár zet ik mijn tanden in.
Maar ook van 'gewone maatschappelijke vraagstukken', zoals energietransitie, duurzaamheid, sociale vraagstukken word ik erg blij. Zolang we maar iets willen veranderen met elkaar!

Het liefste werk ik met de volgende stappen:

  • de opdrachtgever vertelt in een persoonlijk gesprek over doel, doelgroep, gewenst resultaat en de rol die de dagvoorzitter heeft;
  • de belangrijkste vraag voor mij is: Wat is ‘De Bedoeling’ van dit evenement? Waarom doe je dit? Wat wil je ermee bereiken? Wat nemen de bezoekers aan het einde van de dag mee? Die informatie bepaalt mijn rol en mijn taak als dagvoorzitter.
  • vanuit mijn kennis en ervaring met evenementen kom ik met op-en aanmerkingen om het evenement nóg succesvoller te maken;
  • ik lever een uitgeschreven script aan bij de opdrachtgever;
  • de opdrachtgever kan teksten wijzigen, zodat hij of zij op microniveau kan bijsturen;
  • sprekers die geïnterviewd worden krijgen van tevoren informatie over de vragen die gesteld worden, zodat ze zich hierop kunnen voorbereiden.

Het resultaat hiervan is dat er veel rust ontstaat bij de opdrachtgever, de sprekers en mijzelf als dagvoorzitter. En dat ziet de zaal meteen. Door deze ontspanning ontstaat er een informele, gezellige sfeer op het podium.

En er blijven genoeg momenten over waarop ik verrassend uit de hoek kan komen