Wat nog weleens vergeten wordt bij verandering en organisatieontwikkeling, is de verandering die nodig is binnen een directie of managementteam. Dit is het belangrijkste team en meteen het meest complexe team van de hele organisatie. Want hier komen alle afdelingen, alle bloedgroepen, alle culturen van een bedrijf samen.

Wanneer ik met een managementteam aan de slag ga, richt ik me op de volgende drie hoofdzaken: 

1. Constructieve gesprekken

2. Inzicht in de onderstroom

3. Effectief teamwerk

Constructieve gesprekken

Een managementteam bestaat uit managers vanuit diverse afdelingen met verschillende subculturen en soms zelfs tegenstrijdige belangen. Al die verschillen, al die belangen, komen bij elkaar in het managementteam. Elke manager is ervoor verantwoordelijk om de belangen van zijn of haar team op de managementtafel te bespreken. 

En hier gaat het nog weleens mis. MT's vinden het moeilijk om op een goede manier het gesprek aan te gaan, waarin de verschillende belangen goed worden onderzocht en er vervolgens een breed gedragen besluit wordt genomen waar het algemeen belang het beste mee gediend wordt. Ik help MT's bij het voeren van zulke constructieve gesprekken, met begeleiding, methodes en technieken. 

Inzicht in de Onderstroom

Wanneer ik met managementteams aan de slag ga, zie ik meestal een wirwar van verbindingen, klitten en kluwen waar ergens iets blokkeert of plekken waar de verbinding juist is afgesneden. Er speelt veel in de onderstroom. Het managementteam draagt de historie van de hele organisatie met zich mee. Ook wordt niet alles even eerlijk en open uitgesproken tijdens vergaderingen. De verschillende organisatiedisciplines, die regelmatig conflicterend aan elkaar, kunnen zorgen voor veenbrandjes, die heftig kunnen oplaaien, bij ogenschijnlijk kleine kwesties.  

Ik geef inzicht in die onderstroom. Ik geef je als het ware een duikbril, zodat je onder water kunt zien wat daar allemaal gebeurt. Van daaruit onderzoeken we samen de oplossingen, zodat het onder water weer lekker kan gaan stromen. 

Effectief teamwerk

Het managementteam is het belangrijkste team van de organisatie. Wanneer het hier goed loopt en teamleden elkaar vertrouwen en op elkaar kunnen bouwen, dan plukt de organisatie hier snel de vruchten van. 
Ik ondersteun directie- en managementteams in hun ontwikkeling richting effectief teamwerk. Uiteraard gebruik ik hiervoor diverse methoden en technieken vanuit de teamcoaching. Maar ik kan ook een uniek instrument inzetten, namelijk de Teamscan Effectief Teamwerk, die ik samen met Madelon van Hemel heb ontwikkeld en al heb toegepast in diverse organisaties. De teamscan bestaat uit een vragenlijst die teamleden individueel en unaniem invullen over de vijf factoren van Effectief Teamwerk (Google, 2015). Met de teamscan bespreken de teamleden vervolgens waar ze staan op het gebied van effectief teamwerk en waar ze nog aan kunnen werken. 


Meer weten? 

Zou jij met jouw managementteam een stap willen maken in jullie ontwikkeling? En ben je op zoek naar een partner die jou en je team hierbij kan begeleiden, maar weet je nog niet zo goed wie je moet kiezen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. Het lijkt me leuk om je te leren kennen en om te onderzoeken of er een klik is.