Werkplein Drentsche Aa (WPDA) is een uitvoeringsorganisatie voor inwoners van de gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze, die een beroep doen op de Participatiewet, de Wet sociale werkvoorziening, bijzondere bijstand en/of het minimabeleid. WPDA wil bereiken dat iedereen vanuit een stabiele financiële situatie kan werken, aan het werk is of daarop wordt voorbereid. WPDA werkt vanuit vertrouwen en stelt de behoefte van de inwoner centraal. Het is een informele, zogeheten samensturende organisatie zonder managers en met korte lijnen tussen directie en medewerkers.

Ontmoeten, Onderzoeken en Ontwikkelen

Door de Corona-crisis, het vele thuiswerken, en een aantal grootschalige veranderingen in de organisatie, kwam er behoefte aan een meer structurele aanpak voor team- en organisatieontwikkeling. Dat werd het programma O3, wat staat voor Ontmoeten, Onderzoeken en Ontwikkelen. Programmamanager Sytske van Vulpen benaderde dr. Madelon van Hemel en mij om hierover mee te denken. 

Sytske van Vulpen gaf ons de ruimte om te experimenteren met verschillende werkvormen. Samen met de teamcoaches bouwden we aan het ontwerp van sessies, zodat er een maatwerkpakket ontstond specifiek voor deze samensturende organisatie.

Teamontwikkeling met zeven modules

Alle teams volgden vanaf september 2021 een curriculum van zeven modules, met als onderdelen de Kracht van je Team, de missie en visie van de organisatie, de rollen en regels en doelen in het team, tot aan een eerste teamontwikkelplan voor het najaar van 2022. Het draaiboek van elke teamsessie werd ontwikkeld samen met de teamcoaches van WPDA. We leerden samen, als gelijkwaardige partners. De effecten van deze teamontwikkeling werden merkbaar en objectief meetbaar. Teams en medewerkers gingen onderling beter samenwerken en zochten elkaar steeds meer op. 

WPDA Team APK

Maar in een organisatie waar teams veel ruimte krijgen voor hun eigen plannen en activiteiten, wil je eigenlijk ook dat de teams zelf aan het roer staan van hun ontwikkeling. Dat kan alleen als teams ook zelf de tools krijgen voor deze ontwikkeling. Daarom ontwikkelden we in 2023 de 'WPDA Team APK'. Dit werkt als volgt: Teams vragen een team-apk aan, waarbij ze individueel het team scoren op de vijf factoren van effectief teamwerk. Samen met een coach bespreken ze de team-apk en bepalen ze aan welke factoren ze de komende tijd willen werken. Voor elk van de vijf factoren hebben we draaiboeken en werkvormen gemaakt en in een centrale bibliotheek gezet, zodat de coach en het team zelf hiermee aan de slag kunnen. Aan de hand van de sessies bedenken de coaches weer nieuwe werkvormen, die ook weer in de bibliotheek komen te staan.     

Leren en experimenteren

In totaal hebben we bijna 3 jaar intensief met Sytske van Vulpen en de teamcoaches samengewerkt aan de projecten. Het mooie van Werkplein Drentsche Aa is, dat deze organisatie werkt vanuit de overtuiging dat je leert door te experimenteren. Zowel de opdrachtgever als wij, waren regelmatig aan het bouwen en boetseren. Soms besloten we om overnieuw te beginnen en een nieuwe route in te slaan. Verandering gaat niet via een rechte lijn, maar soms via zijpaadjes en kronkelweggetjes. WPDA snapt dat. Mede daardoor hebben we met ontzettend veel plezier samengewerkt. WPDA heeft daarmee een plekje in mijn hart veroverd.