Wanneer een groep mensen bij elkaar wordt gezet om (tijdelijk) een team te vormen, is het gebruikelijk om een sessie te houden waarin taken, rollen en verantwoordelijkheden worden besproken en vastgelegd. Dat is een goed begin, maar niet meer dan dat. Om echt een krachtig team te worden, is er meer nodig!

Als Begeleider van Verandering heb ik de afgelopen jaren tientallen teams begeleid bij de start van hun gezamenlijke avontuur. Ik hanteer daarbij een aantal stappen die helpen om snel vanuit gezamenlijke kracht, het fundament, te bouwen aan resultaten. Hieronder is dit proces in grote lijnen weergegeven:

Stap 1: Onze kracht, ons fundament

Waar staan we voor? Waar gaan we voor? Waarom zijn wij bij elkaar gezet? Dit zijn vragen die al snel boven komen drijven, wanneer een groep mensen rondom een bepaald doel bij elkaar wordt gezet. De missie en de visie, de kernopdracht: het zijn verschillende termen voor hetzelfde principe: een stevig fundament onder een krachtig team. Dit fundament is nodig om op te kunnen bouwen en daarom starten we met dit fundament, in twee dagdelen. We werken tijdens deze twee dagdelen aan de positionering van het team, die relevant is voor de doelgroep, geloofwaardig is ten opzichte van de identiteit en onderscheidend ten opzichte van concurrenten en partners.

 

Stap 2: Wat gaan we doen? 

Nu het team weet waar ze voor staat en voor wil gaan, komt de volgende prangende vraag: wat gaan we nu doen dan? Meteen gevolgd door: wat heeft prioriteit?

In de tweede stap maken we plannen voor de komende tijd, leggen we rollen, taken en verantwoordelijkheden vast en stellen we prioriteiten voor de activiteiten. Ook onderzoekt het team wie of wat ze nodig heeft om haar kernopdracht goed uit te kunnen voeren.  

In overleg bepalen we wat het team hiervan zelf kan bespreken en voor welke onderdelen mijn begeleiding nodig is. Daar ontwerp ik op maat werkvormen voor. 

Stap 3: Experimenteren en Leren

Plannen maken is belangrijk, maar vervolgens 'komt het leven langs'. Dingen lopen anders dan verwacht, prioriteiten blijken toch elders te liggen dan gedacht, teamleden hebben zich vergist in de benodigde tijd of middelen, of de opdrachtgever wil tóch een wijziging aanbrengen in de opdracht. 

Oftewel: dat wat we ons hadden voorgenomen, mislukt hier en daar. En dat is precies de bedoeling! In stap 3 werkt het team actief aan het experimenteren, fouten maken, evalueren en bijstellen. Soms wordt mijn hulp in deze fase ingeroepen, en ontwikkel ik op maat een sessie om het team te ondersteunen bij haar ontwikkeling. Stap 4: Teamjaarplan en Zelf doen

Nu het team een tijdje heeft geëxperimenteerd, geëvalueerd en geleerd, is het moment aangebroken dat het team voor de langere termijn plannen maakt, waar ze zelf mee aan de slag kan gaan. 

Dit is het moment dat mijn bestemming is bereikt. Het team kan het vanaf nu zelf en heeft mijn hulp niet meer nodig. Ik neem afscheid met een paar laatste tips en een leuk ritueel om dit leerzame proces officieel af te sluiten. 

Dit team kan in een volle kracht vooruit! 

 


Wil jij met jouw team op zoek naar jullie kracht?

Zie jij zo'n proces wel zitten? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking. Dan kijken we of ik wat voor jou en je team kan betekenen.