Begeleiden van veranderingen

Veel publieke organisaties willen wendbaarder worden om zo beter en sneller in te kunnen spelen op veranderingen in de buitenwereld. Er zijn methoden en instrumenten die je daarbij kunnen helpen, zoals zelfsturing, hybride werken, agile werken, enzovoorts. Dat zijn allemaal mooie hulpmiddelen, maar je merkt waarschijnlijk dat de organisatie als geheel niet wendbaar wordt. Telkens als je iets van die middelen inzet, is er misschien even een opleving, maar écht veranderen, dat doen medewerkers niet. Er lijkt ergens iets te blokkeren. 

Ik kan je helpen. Ik zoek uit waar de blokkades voor verandering zich bevinden, we bepalen wat er moet gebeuren om deze blokkades weg te nemen en ik begeleid je bij het proces naar de duurzame verandering. Dit doe ik op de volgende manier: 

Stap 1: Analyse fase van ontwikkeling

Om te weten wat je moet doen, moet je weten wat er aan de hand is. Daarom maak ik eerst een analyse van de fase van ontwikkeling in jouw organisatie.

Ik voer gesprekken met jou en je managementteam en doe kwalitatief of kwantitatief onderzoek onder medewerkers. Dat hoeft geen grootschalig onderzoek te zijn. Vaak kunnen we met een paar (groeps)gesprekken of een simpele vragenlijst al veel informatie boven tafel krijgen.

Stap 2: Interventies voor ontwikkeling

Met de uitkomsten van de analyse bekijk ik samen met jou en je managementteam welke interventies het meest urgent en het meest effectief zijn.

Door de analyse kunnen we gericht werken aan de ontwikkeling. Vaak bestaan die interventies uit bijeenkomsten en teamsessies. Soms zetten we individuele of kleine groepsgesprekken in. 

Als er veel gedoe in de onderstroom is waar we nog niet de vinger achter kunnen krijgen, kan ook een organisatieopstelling veel inzicht geven. We werken daarbij met ervaren representanten die opgeleid zijn in systemisch werk, en zelf ook als coach werken.

 

Stap 3: Aan de slag met ontwikkeling

De analyse en het advies zijn nodig om echt aan het werk te gaan met elkaar. Dat is het mooie als je mij inschakelt als Begeleider van Verandering. Ik geef je niet alleen advies, maar begeleid de organisatie gedurende het hele veranderingsproces. Met behulp van een netwerk van uitmuntende coaches, is er altijd voldoende tijd en ruimte om jouw organisatie te kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling.

Ik ondersteun je zolang je het alleen niet kunt, maar ik laat je zo snel mogelijk weer los. Immers, hoe eerder je het zelf kunt, hoe meer publieke organisaties ik kan helpen.               


Meer weten? 

Heb jij een vraagstuk op het gebied van organisatieontwikkeling of -verandering, en vraag je je af in hoeverre ik jullie bij dit proces zou kunnen begeleiden? Neem dan vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek. Het lijkt me leuk om kennis te maken!