Vier de fouten in jouw team

Gepubliceerd op: 20-04-2024

Vier de fouten in jouw team

 

“Goed mensen, dit was een mooie eerste teamsessie. We hebben bepaald waar we trots op zijn en waar we last van hebben, we hebben bedacht hoe we vanuit onze kracht aan de slag kunnen gaan met onze uitdagingen en we hebben concrete afspraken gemaakt voor de komende tijd. Mooi! Dan starten we volgende maand met een evaluatie van de afspraken en dan is het natuurlijk allemaal in de soep gelopen. En dat is precies de bedoeling!”

"Ehm… huh…? Zei ze dat nou echt? Dat alles misgaat en dat dat precies de bedoeling is?"

Er wordt nog weleens met de oogjes geknipperd op het moment dat ik zeg dat er van alles mis moet gaan bij het uitvoeren van de nieuwe afspraken. In de meeste organisaties worden medewerkers namelijk nog opgevoed met het idee dat er geen fouten gemaakt mogen worden. Maar dat vind ik dus hopeloos ouderwets.

 

Het falen vieren

In plaats daarvan zouden we veel meer het falen moeten vieren, vooral als teams samen iets nieuws uitproberen. Door van tevoren te vertellen dat mislukkingen volkomen normaal zijn, behalen we de volgende resultaten in het team:

1. De spanning voor teamcoaching valt weg
Medewerkers vinden teamcoaching best spannend. Het idee is dan: Je wordt toch een soort van ‘doorgelicht’ en er komen moeilijke gesprekken en de manager is erbij, dus je moet wel laten zien dat je je best doet. Door medewerkers weg te laten gaan met het idee dat ze juist fouten moeten maken, halen we de spanning eraf. En die ontspanning is belangrijk om te kunnen leren en ontwikkelen.

2. We bewegen van mooi-weer-teamsessie naar leer-teamsessies
Teamsessies zijn vaak mooi-weer-sessies. We dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was. Vooral betrokken, kritische medewerkers hebben daarom een broertje dood aan teamcoaching. Ik hoor dan: “Dat psychologisch geleuter, een beetje mooi weer spelen op zo’n sessie, maar dan moet je ze morgen weer horen hoor, te zeuren en te klagen. Ik doe alleen mee omdat het verplicht is. Maar we hebben al zo vaak post-its lopen plakken en onze mening gegeven, en er gebeurt vervolgens niks mee. Dus ik vind het zonde van de tijd.“ 

Eerlijk gezegd moet ik zo'n persoon gelijk geven. We moeten niet doen alsof het goed gaat, want dan leren we niet. We leren door te experimenteren en bij te stellen wanneer iets nog niet goed loopt. Wanneer we het falen vieren, worden teamsessies leersessies.

3. We leren onbevangen te leren
Als we in de vervolgsessie het falen vieren, beginnen we met de vraag: “Wat hebben we te vieren?”
Ik trakteer daar het liefst ook nog bij, zodat het ook smaakvol wordt om over de fouten te praten. Dit zorgt ervoor dat medewerkers open en ontspannen gaan praten over wat er bij de nieuwe afspraken nog niet helemaal lekker liep. Er kan worden gelachen, gejuicht en geklapt. Op een onbevangen manier kunne we tegen elkaar zeggen: Gefeliciteerd, het ging fout! Daarmee bewegen we van de angstzone naar de leerzone. 

4. Van Check naar Act
Bij het vieren van het falen maken we de Plan, Do, Check, Act cirkel af. Het vieren van het falen is niets anders dan het ontspannen evalueren (Check) wat er misschien toch niet helemaal goed is afgesproken, of wat misschien toch niet zo handig werkt als we eerst hadden gedacht. Vaak ik er maar een kleine bijstelling (Act) nodig in de afspraak, om ervoor te zorgen dat de nieuwe afspraak wel goed is uit te voeren.

 

Bijstellingen van verwachtingen

De meeste dingen gaan helemaal niet fout. Ze gaan slechts anders dan verwacht. We maken een afspraak die in de praktijk anders blijkt te werken, of we lopen tegen dingen aan die we niet hadden voorzien. 
We hebben alleen een manier geprobeerd die niet werkt. Nu gaan we op zoek naar een manier die misschien wel werkt. Of in elk geval beter werkt. 

 

Leercyclus van verandering

In bovenstaande werkwijze zijn elementen terug te vinden van mijn leercyclus van verandering. Ik ben ervan overtuigd dat verandering plaatsvindt in de stappen Inspireren, Experimenteren, Leren, Communiceren. Verandering gaat namelijk niet van A naar B, maar van A, via onzekerheid en oefenen en leren, naar B.

 

Benieuwd naar de Kracht van Falen?

Ontdek hoe het vieren van falen jouw team sterker kan maken! Neem contact op voor een unieke teamcoaching sessie waarin we samen de kracht van mislukkingen ombuigen naar succes. Durf jij de uitdaging aan? Laten we samen het pad van verandering bewandelen! Neem contact op voor een vrijblijvend strategiegesprek.