We hebben het vaak over veranderingen in organisaties, en over de verbetering van de samenwerking in teams. Wat daarbij nog weleens vergeten wordt, is dat een directie of managementteam ook een team is. Sterker nog, dit is het allerbelangrijkste team en meteen het meest complexe team van de hele organisatie. Want hier komen alle afdelingen, alle bloedgroepen, alle culturen van een bedrijf samen.

Constructief conflict noodzakelijk

Diversiteit zou hier de norm moeten zijn. Uiteenlopende meningen en constructieve conflicten zouden in elk directieoverleg de boventoon moeten voeren. Maar wat is de praktijk? De directeur heeft vaak het hoogste woord, de rest van de managers houdt zijn kruit droog en zit het directieoverleg uit, zodat ze daarna echt aan het werk kunnen.

Onderstroom

Er speelt vaak van alles in de onderstroom, want een managementteam draagt de historie van de organisatie met zich mee. Het gedoe is echter onder de oppervlakte, want je uitspreken brengt je nergens. Het kost alleen maar tijd en een directievergadering duurt vaak al veel te lang.

Van directieteam naar uitmuntend team

Is dit herkenbaar? Dan moeten wij misschien eens met elkaar praten. Samen met gedragspsycholoog Madelon van Hemel ondersteun ik directie- en managementteams in hun ontwikkeling naar uitmuntende teams. Wij hebben de absolute overtuiging dat als dit team goed loopt, de organisatie hier snel vruchten van zal plukken. In onze ogen is een uitmuntend managementteam het belangrijkste fundament van een succesvolle organisatieontwikkeling.

We houden van duidelijkheid. Of je het nu leuk vindt of niet, we zullen je eerlijk zeggen waar het op staat en wat jouw rol en bijdrage is bij het (slecht) functioneren van het team.


Inzicht in wat nodig is

Als Begeleider van verandering kijk ik mee met het veranderingsproces en bied ik je inzicht in wat er gebeurt in jouw organisatie. Gedoe en weerstand in een organisatie is voor mij informatie. Mensen, teams of afdelingen die niet met elkaar kunnen samenwerken geven mij inzicht in wat er nodig is om succesvol te kunnen veranderen. 

Je kunt mij inschakelen voor diverse vraagstukken: 

  • Verwaarlozing in (teams binnen) de organisatie
  • Patronen in een organisatie die het veranderingsproces lijken te saboteren
  • Problemen bij het implementeren van nieuwe werkwijzen
  • Het proces naar meer zelforganisatie van teams(maar dan wel op een menselijke manier)
  • Groeien naar een lerende organisatie, waar je van fouten mag leren
  • Begeleiding bij de Leercyclus van Verandering