Systeemverandering op het Grootste Kennnisfestival van Nederland

Gepubliceerd op: 16-05-2019

Op 20 juni ben ik spreker op het Grootste Kennisfestival van Nederland! Voor het eerst deel ik de inzichten die ik heb opgedaan als boze burger, bevlogen ambtenaar en zelfstandig begeleider van verandering. Door zelf deel uit te maken van een systeemverandering, ontdekte ik een patroon in de fases die worden doorlopen in een systeemverandering en de actoren en factoren die hierin een rol spelen. Op 20 juni ga ik deze inzichten voor het eerst delen met de buitenwereld, spannend!

Stel je nu eens voor dat je de fases in een systeemverandering kunt herkennen? Dan kun je dus ook voorspellen hoe een systeemverandering gaat verlopen en welke krachten er gaan spelen. Hoe gaaf zou dat zijn? Uiteraard is er meer onderzoek nodig om de inzichten wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Maar het begint met een idee, een veronderstelling. Die veronderstelling deel ik op 20 juni met de deelnemers aan het Grootste Kennisfestival van Nederland. Ik ben er dus bij, jij toch ook? Ga naar www.hetgrootstekennisfestivalvannederland.nl en meld je aan!