Veel publieke organisaties willen wendbaarder worden om zo beter en sneller in te kunnen spelen op veranderingen in de buitenwereld. Er zijn methoden en instrumenten die je daarbij kunnen helpen, zoals zelfsturing, hybride werken, agile werken, enzovoorts. Dat zijn allemaal mooie hulpmiddelen, maar je merkt waarschijnlijk dat de organisatie als geheel niet wendbaar wordt. Je medewerkers lijken maar geen afscheid te kunnen nemen van de oude manier van werken.

Analyse fase van ontwikkeling

Ik kan je helpen. Samen met gedragspsycholoog Madelon van Hemel maak ik een analyse van de fase van ontwikkeling in jouw organisatie. We voeren gesprekken met jou en je managementteam en doen een vorm van kwalitatief of kwantitatief onderzoek onder medewerkers. Dit klinkt misschien groter (en duurder) dan je denkt. Vaak kunnen we met een paar gesprekken of een simpele vragenlijst al veel informatie boven tafel krijgen.

Interventies voor ontwikkeling

Met de uitkomsten van de analyse bekijken we samen met jou en je managementteam welke interventies het meest urgent en het meest effectief zijn. We schieten dus niet met hagel. Door de analyse kunnen we heel gericht werken aan de ontwikkeling. Vaak bestaan die interventies uit bijeenkomsten en teamsessies. Als er veel gedoe in de onderstroom is waar we nog niet de vinger achter kunnen krijgen, kan ook een organisatieopstelling veel inzicht geven. We werken daarbij met ervaren representanten die opgeleid zijn in systemisch werk, en zelf ook als coach werken.

Aan de slag met ontwikkeling

Daarna gaan we aan de slag. Want dat is het mooie aan mijn werk als begeleider van verandering. We blijven bij jou gedurende het veranderingsproces. Met behulp van een netwerk van uitmuntende coaches, is er altijd voldoende tijd en ruimte om jouw organisatie te kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling.

Ik ondersteun je zolang je het alleen niet kunt, maar ik laat je zo snel mogelijk weer los. Immers, hoe eerder je het zelf kunt, hoe meer publieke organisaties ik kan helpen.                                   


Inzicht in wat nodig is

Als Begeleider van verandering kijk ik mee met het veranderingsproces en bied ik je inzicht in wat er gebeurt in jouw organisatie. Gedoe en weerstand in een organisatie is voor mij informatie. Mensen, teams of afdelingen die niet met elkaar kunnen samenwerken geven mij inzicht in wat er nodig is om succesvol te kunnen veranderen. 

Je kunt mij inschakelen voor diverse vraagstukken: 

  • Verwaarlozing in (teams binnen) de organisatie
  • Patronen in een organisatie die het veranderingsproces lijken te saboteren
  • Problemen bij het implementeren van nieuwe werkwijzen
  • Het proces naar meer zelforganisatie van teams(maar dan wel op een menselijke manier)
  • Groeien naar een lerende organisatie, waar je van fouten mag leren
  • Begeleiding bij de Leercyclus van Verandering