Corona verandering 5: De Bedoeling

Gepubliceerd op: 13-04-2020

Hoe komt het nu dat tijdens Corona de systeemwereld en leefwereld veel beter met elkaar lijken samen te werken? Ik denk dat dit te verklaren is doordat De Bedoeling voor iedereen helder is. De opdracht is: Blijf gezond, en let op elkaar. Alles en iedereen is er op gericht om ervoor te zorgen dat die opdracht kan worden gerealiseerd.

Leefwereld

In de leefwereld houden we ons aan een aantal simpele regels: Neem 1.5 meter afstand, blijf thuis en help elkaar. Het maakt niet uit wat je doet als samenleving, als je je hier maar aan houdt. En je ziet nu allerlei initiatieven in de samenleving ontstaan die bijdragen aan die regels. 

Systeemwereld

De belangrijkste vraag in deze tijd is: hoe zorgen we dat we systemen en procedures zo inrichten dat ze bijdragen aan: Blijf gezond, en Let op elkaar? Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is daar een mooi voorbeeld van, evenals het noodpakket voor het bedrijfsleven dat in korte tijd is ontwikkeld. 

Werken vanuit de Bedoeling

Wat zou het gaaf zijn, als we van deze crisis leren hoe fijn het is om vanuit een heldere Bedoeling te werken? Dat de systeemwereld weer ten dienste staat van de leefwereld, omdat de systeemwereld alleen dat doet wat bijdraagt aan De Bedoeling?